Ocena wieku ciąży

babyOcena wieku ciąży jest najdokładniejsza, jeśli wykonuje sie ją na podstawie badania USG płodu w I trymestrze ciąży. Wyznacza się 4 parametry:

•    długość ciemieniowo-pośladkową,

•    wymiar dwueiemieniowy,

•    długość uda — pomiar odległości od krętarza wielkiego do nasady dalszej,

•    obwód brzucha.

Na podstawie powyższych parametrów określa sią wiek ciąży i ewentualne opóźnienie rozwoju wewnątrzmaciezncgo. Ocena postępu lub ograniczenia rozwoju we-wnątrzmacicznego płodu (Intrautcrinc Growth Restriction — 1UGR) dokonywana jest na podstawie powtarzanych pomiarów płodu w miarę trwania ciąży.

Jeśli nie przeprowadzi się badania USG w I trymestrze ciąży, wiek ciąży określa się na podstawie reguły Naegcllego, biorąc pod uwagę termin ostatniej miesiączki (termin porodu wyznacza data ostatniej miesiączki + 9 miesięcy + 7 dni).

Po urodzeniu ocena czasu trwania ciąży jest zalecana szczególnie wtedy, gdy istnieją rozbieżności między wywiadem dotyczącym czasu trwania ciąży a masą noworodka, jego wymiarami i cechami morfologicznymi. Ocenę obiektywną umożliwia badanie według Ballarda —jest to badanie dojrzałości morfologicznej i nerwo-wo-mięśniowej. Wykonuje sieje optymalnie w 30-40 godzin po urodzeniu u noworodka ułożonego w pozycji leżącej na plecach.

•    Dokładność — badanie może być wykonane do dwóch tygodni po urodzeniu, nie tracąc swojej wartości.

•    Kryteria — badanie obejmuje ocenę sześciu kryteriów somatycznych: skóra, meszek płedowy — lanugo, fałdy podeszwy, sutek, uszy, zewnętrzne narządy moczowo-płciowe oraz 6 kryteriów nerwowo-mięśniowych: ułożenie, kąt między dłonią a nadgarstkiem — tzw’. kąt okienka, odruch odbicia ramienia, kąt podkolanowy, objaw szarfy, objaw pięta-ucho. Zasady opisu poszczególnych elementów badania zawiera kwestionariusz oceny.

•    Wykonanie — sumę punktów dwunastu składowych badania porównuje się zc wskaźnikiem dojrzałości określonym w tygodniach ciąży.

Synteza białka — kod genetyczny

Inicjacja translacji, czyli początek syntezy polipeptydu zaczyna się w rybosomie od kontaktu matrycowego RNA z transportującym RNA przenoszącym aminokwas — metioninę. Kolejne cząsteczki tRNA dostarczają aminokwasy, które łączą się wiązaniami peptydowymi w odpowiedniej kolejności, zgodnie z kodem genetycznym, i w ten sposób wydłużają się łańcuchy polipeptydowe. Read more…

Mechanizmy fizjologicznego działania zabiegów fizykoterapeutycznych

Związane z zabiegami fizykoterapeutycznymi bodźce termiczne, mechaniczne,
osmotyczne, elektryczne i inne, działają na receptory znajdujące się nie
tylko w skórze i błonach śluzowych, lecz także w głębiej położonych tk an kach,
w strategicznych miejscach układu krążenia, oddychania, przewodu
pokarmowego oraz w ośrodkowym układzie nerwowym. Wzbudzają więc nie
tylko reakcje miejscowe, ale działają ogólnie, uruchamiając mechanizmy fizjologiczne
mające przeciwdziałać zakłóceniom homeostazy. Read more…

Kamica żółciowa i zapalenie przewodu żółciowego

Warto zatrzymać się na składnikach żółci: drugim po wodzie składnikiem są kwasy żółciowe

  • 7%. Powstają w wątrobie z cholesterolu. Główną ich właściwością jest obniżanie gęstości płynów. Zmniejszenie zawartości kwasów żółciowych powodowane jest obniżeniem zdolności komórek wątroby do syntezy tych kwasów. Powodowane jest to różnymi porażeniami wątroby lub zastojem żółci w pęcherzu żółciowym (właśnie to jest przyczyną tworzenia osadu cholesterolu i soli wapnia, co z kolei jest przyczyną powstawania kamienia żółciowego).

  • Read more…

Skurcze porodowe

Są to jedyne pewne oznaki rozpoczynającej się akcji porodowej jeżeli następują coraz częściej i trwają dłużej niż 40 sekund. Powinnaś odczuwać, że stają się one także coraz silniejsze, dłuższe i bardziej rytmiczne.

Jak rozpoznać udar mózgu

Jeżeli dostrzeżesz  zmiany u bliskiej ci osoby, poproś, aby:  uśmiechnęła się – jeśli widzisz, że podnosi tylko połowę ust, druga część twarzy może być porażona;  jednocześnie podniosła nad głowę obie ręce. Gdy nie może tego zrobić, masz dowód, że niedowład objął połowę ciała;  powtórzyła proste zdanie, np. dziś jest ładna pogoda. Jeśli mówi niewy­raźnie lub wcale nie może wykrztusić słowa, wezwij pogotowie.

Dieta selerowa

Selery można spożywać na surowo i po obróbce cieplnej. Przy wykorzystywaniu w surówkach należy pamiętać, aby skropić je cytryną, żeby nie ściemniały.

Zobacz również dieta selerowa.

Odczulanie alergia

Czeka mnie całoroczne odczulanie. Na co powinnam się przygotować?

Bardzo ważne jest regularne zgłaszanie się na wizyty, bo wydłużanie odstę­pów między kolejnymi dawkami szczepionki może spowodować, że odczula­nie się nie powiedzie. Trzeba też pamiętać o prawidłowym przechowywaniu szczepionki – w temperaturze 2-8°C. Na każde szczepienie należy zgłaszać się do poradni, gdzie w razie wystąpienia silnej reakcji uczuleniowej otrzyma Pani fachową pomoc (nie wolno robić tego w przypadkowym gabinecie). Z tego też powodu po zastrzyku należy jeszcze przez 30 minut zostać w przychodni. W dniu podania szczepionki nie powinna Pani przeciążać organizmu, inten­sywnie ćwiczyć, chodzić do sauny, solarium, wystawiać się na słońce czy brać gorących kąpieli.

Teaty prowokacyjne

Lekarz dał mi skierowanie na testy prowokacyjne. Co to takiego?

Testy prowokacyjne mają dać odpowiedź, czy substancja podejrzewana o powodowanie reakcji alergicznej jest za nią rzeczywiście odpowiedzialna. Zazwyczaj wykonuje się je przy alergiach pokarmowych, pokrzywkach, uczule­niu na lateks. Alergen aplikuje się na skórę lub śluzówkę nosa. Ponieważ reakcja organizmu może być bardzo silna, nawet kilka godzin po aplikacji, testy prowo­kacyjne powinny być przeprowadzane w szpitalu. Na ich wynik wpłynąć może np. wysiłek fizyczny czy stres – emocje mogą bowiem podnieść ciśnienie, przy­śpieszyć akcję serca, spowodować bóle brzucha.

Katar sienny

Mam alergiczny katar sienny nie tylko w czasie pylenia roślin, ale przez cały rok. Co może mnie uczulać?

Z niektórymi substancjami uczulającymi mamy do czynienia przez cały rok. Należą do nich alergeny kota, psa, gryzoni, kurzu domowego, zarodników grzybów pleśniowych. Alergeny zwierzęce są zawarte w ślinie, wydzielinie gruczołów łojowych, moczu. Stamtąd przenoszą się do powietrza, którym od­dychamy. Alergeny kurzu domowego to odchody roztoczy – pajęczaków żyją­cych w naszych mieszkaniach. Odżywiają się złuszczonym naskórkiem ludzkim i zwierzęcym, a niektóre gatunki także produktami spożywczymi. Alergeny grzy­bów pleśniowych też mogą dokuczać przez cały rok, ale szczyt ich aktywności przypada na lato i jesień. Ich ulubionym miejscem są źle wentylowane łazienki, piwnice, sauny, klimatyzatory, ziemia w doniczkach z kwiatami.